3

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด
3%

11

ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
11%

17

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด
17%

4

จำนวนผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด
4
หลักสูตรการฝึกอบรมที่เปิดให้ลงทะเบียน
ที่ กิจกรรม วันที่อบรม ค่าลงทะเบียน รายละเอียด
1
กิจกรรม TOT-TRRO2020 Young Smart Kids Code การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น รุ่นที่ 3
สถานที่:ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์โรงเรียนหนองบัว
วันที่:22 พฤศจิกายน 2563
22 พฤศจิกายน 2563 ฟรี
2
กิจกรรม TOT-TRRO2020 Young Smart Kids Code การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น รุ่นที่ 2
สถานที่:ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์โรงเรียนหนองบัว
วันที่:21 พฤศจิกายน 2563
21 พฤศจิกายน 2563 ฟรี
3
กิจกรรม TOT-TRRO2020 Young Smart Kids Code การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น รุ่นที่ 1 (สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการอบรมจาก สพป.นว.1)
สถานที่:ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์โรงเรียนหนองบัว
วันที่:20 พฤศจิกายน 2563
20 พฤศจิกายน 2563 ฟรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
1
10 พฤศจิกายน 2563
ตั้งค่า
LAYOUT OPTIONS
LAYOUT STYLE
ธีมเว็บ
Loading