พิมพ์ใบประกาศผู้เข้าอบรม
กิจกรรม TOT-TRRO2020 Young Smart Kids Code การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น รุ่นที่ 3
ที่ ทีม ชื่อ-สกุล โรงเรียน พิมพ์ใบประกาศ
1 Qupid17 นางสาววรรณพร หุ่นสุวรรณ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
2 Qupid17 นางสาวสิริชรินธร เพ็งยิ้ม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
3 เซนต์นิโกลาส นายธนกฤต อินทุย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
4 เซนต์นิโกลาส นายศุภกฤษฏิ์ กิจสุภัสกร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
ตั้งค่า
LAYOUT OPTIONS
LAYOUT STYLE
ธีมเว็บ
Loading